Nauka języków obcych online


Zasady gramatyki:

Gramatyka > Stopniowanie przymiotników


Informacje ogólne:

Stopień wyższy przymiotnika tworzy się zazwyczaj przez dodanie do jego formy podstawowej końcówki "er" lub przez dodanie słowa "more" przed przymiotnikiem. Np. tall > taller; interesting > more interesting

Stopień najwyższy tworzy się przez dodanie do formy podstawowej przymiotnika końcówki "est" lub przez dodanie słowa "most" przed przymiotnikiem. Np. taller > tallest; more interesting > most interesting

Wybór "er", "est", "more", "most" zazwyczaj zależy od liczby sylab w przymiotniku.

Stopień najwyższy przymiotnika zazwyczaj jest poprzedzony przedimkiem "the", np. the tallest - najwyższy.

Stopniowanie przymiotników jednosylabowych:


Przymiotniki jednosylabowe zazwyczaj stopniują się przez dodanie do ich formy podstawowej końcówek "er" i "est".

  • tall → taller → tallest
wysoki → wyższy → najwyższy
  • quick → quicker → quickest
szybki → szybszy → najszybszy


Wybrane przymiotniki, które tworzą stopień wyższy i najwyższy przez dodanie - odpowiednio - końcówek "er" i "est":

big, bright, broad, cheap, clean, clear, close, cold, cool, cross, dark, deep, dry, dull, fair, fast, fat, fine, firm, flat, fresh, full, great, hard, high, hot, large, late, light, long, loose, loud, low, new, nice, old, pale, plain, poor, proud, quick, rare, rich, rough, sad, safe, sharp, short, sick, slow, small, soft, strong, sweet, tall, thick, thin, tight, tough, warm, weak, wet, wide, wild, young.


Stopniowanie przymiotników dwusylabowych zakończonych na 'y':


Przymiotniki dwusylabowe, zakończone na "y" zazwyczaj stopniujemy przez dodanie końcówek "er" i "est".

  • happy → happier → happiest
szczęśliwy → szczęśliwszy → najszczęśliwszy
  • easy → easier → easiest
łatwy → łatwiejszy → najłatwiejszy


Wybrane przymiotniki dwusylabowe, zakończone na "y", które tworzą stopień wyższy i najwyższy przez dodanie - odpowiednio - końcówek "er" i "est":

angry, busy, dirty, easy, friendly, funny, happy, heavy, likely, lovely, lucky, pretty, silly, steady, tiny.


Pozostałe przymiotniki dwusylabowe zazwyczaj tworzą stopień wyższy i najwyższy przez dodanie przed nimi - odpowiednio - słowa "more" i "most".

  • careful → more careful → (the) most careful
ostrożny → ostrożniejszy → najostrożniejszy
  • famous → more famous → (the) most famous
sławny → sławniejszy → najsławniejszy


Należy pamiętać, że przymiotniki "clever" i "quiet" stopniujemy przez dodanie końcówek "er" i "est".


Stopniowanie przymiotników przez dodanie 'er', 'est' / 'more', 'most':


Niektóre przymiotniki dwusylabowe mogą być stopniowane przez dodanie końcówek "er" i "est", jak i słów "more", "most".

Wybrane przymiotniki, które mogą być stopniowane w ten sposób:

common, cruel, gentle, handsome, likely, mature, narrow, obscure, pleasant, polite, remote, shallow, simple, stupid, subtle.


Przymiotniki o trzech i więcej sylabach zazwyczaj tworzą stopień wyższy i najwyższy przez dodanie - odpowiednio - słów "more" i "most".

  • dangerous → more dangerous → (the) most dangerous
niebezpieczny → bardziej niebezpieczny → najbardziej niebezpieczny
  • intelligent → more intelligent → (the) most intelligent
inteligentny → bardziej inteligentny → najbardziej inteligentny


Powrót do strony z gramatyką


Treść gramatyki w LangEffect udostępniania jest na licencji GNU Free Documentation Licence


REJESTRACJA

LOGOWANIE

Użytkowników: 34529  
Nowych kont: 0

On-line: 207 (kont: 0)


 
Sklep z e-bookami językowymi  


Serwis korzysta z technologii:
intuiLEARN