Nauka języków obcych online


Zasady gramatyki:

Gramatyka > Strona bierna


Strona bierna stosowana jest:

 • gdy obiekt czynności jest ważniejszy niż jej wykonawca

  Przykład: All the e-mails have been deleted.

 • gdy podmiot jest ogólnie znany

  Przykład: The president was elected for a second term. (Wszyscy wiemy, że prezydenta wybierają obywatele głosujący.)

 • gdy nie wiemy, kto dokładnie wykonał daną czynność

  Przykład: Jenny was mugged twice last year.

 • gdy wyrażamy się bardziej formalnie (np. w listach, gazetach, reportażach, itp.)

  Przykład: Three people were arrested yesterday.

 • w celu ukrycia podmiotu będącego sprawcą czynności

  Przykład: The money are lost (zamiast: I lost the money).

 • wyrażamy zakaz, który dotyczy każdego (np. w prawie)

  Przykład: Parking here is forbidden.


 • Informacje ogólne:

  Stronę bierną w języku angielskim tworzymy poprzez dodanie do operatora "to be" (w odmienionej dla każdego czasu formie) trzeciej formy czasownika (Past Participle).

  W czasach ciągłych (Continuous) po operatorze "to be" dodajemy "being" wyrażający dłuższy czas trwania czynności. W czasie Present Perfect Simple dodajemy formę "been". W czasie Future Simple dodajemy formę "be". Strona bierna nie występuje dla czasów Present i Past Perfect Continuous.

  Przeczenie otrzymujemy dodając do operatora "not". Uwaga: słowa 'not' używamy przed "to" np. To be or not to be.


  Tabela czasów w stronie biernej:

  Czas Forma czasownika "to be" Past Participle Przykład
  Present Simple is/are (+ not) past participle Many people are questioned by the police.
  Present Continuous is/are (+ not) + being Johns isn't (is + not) questioned by the police.
  Past Simple was/were (+ not) She was questioned by the police.
  Past Continuous was/were (+ not) + being They were being questioned by the police.
  Present Perfect Simple have/has + been I haven't (have + not) been questioned by the police.
  Future Simple will (+ not) + be Sam will be questioned by the police.
  Bezokolicznik need to + be
  must
  You need to be questioned by the police.
  They must questioned the police. (nie ma formy operatora "to be"!)
  Czasownik z końcówką -ing being I hate being questioned by the police.


  Korzystanie ze spójników by, of, with:

  W stronie biernej możemy powiedzieć, kto lub co wykonywało czynność używając spójnika "by", np. The car was used by my mother.

  Gdy chcemy powiedzieć o materiale albo substancji, z jakiej coś jest wykonane używamy spójnika "of", np. This lamp is made of plastic.

  Gdy mówimy o składnikach lub narzędziach użytych do czegoś używamy "with", np. This bread is made with added sunflower seeds.


  Powrót do strony z gramatyką


  Treść gramatyki w LangEffect udostępniania jest na licencji GNU Free Documentation Licence


  REJESTRACJA

  LOGOWANIE

  Użytkowników: 34529  
  Nowych kont: 0

  On-line: 208 (kont: 0)


   
  Sklep z e-bookami językowymi  

  
  Serwis korzysta z technologii:
  intuiLEARN