Nauka języków obcych online

Centrum Pomocy LangEffect:

Centrum Pomocy >> Jak zmienić ustawienia nauki słówek?note Na ekranie parametrów nauki możesz dokonywać zmian w ustawieniach toku nauki:

Poziom trudności nauki - umożliwia wybranie poziomów trudności, które będą brane pod uwagę podczas wybierania słówek do nauki we wszystkich trybach; można wybrać jeden lub kilka poziomów trudności
Nowych słówek na lekcję - określa ile nowych słówek będzie dodawanych do każdej lekcji kursu (domyślnie: 10)
Słówek do powtórki - określa ile już wcześniej odpytanych, ale nie utrwalonych słówek będzie dodawanych do każdej lekcji kursu (domyślnie: 20)
Jednorazowa liczba słówek dla Utrwalenia lub Testu - określa ilu słówek będziesz się uczyć podczas jednej sesji nauki słówek w trybach Utrwalenie oraz Test
Z ilu ostatnich dni brać słówka z zeszytu - określa z ilu ostatnich dni mają być brane słówka do nauki słówek przy zaznaczonej opcji 'z zeszytu' i 'tylko najnowsze'

Wyświetlaj synonimy w trakcie nauki - możesz ustawić, czy chcesz, żeby serwis wyświetlał synonimy (np. kotek - little cat, kitten) w trakcie nauki
Wyświetlaj inne znaczenia słówek w trakcie nauki - możesz ustawić, czy chcesz, żeby serwis wyświetlał inne znaczenia słówek (np. zamek w drzwiach, zamek - twierdza) w trakcie nauki

Tło podczas nauki - umożliwia wyłączenie lub wybór jednego z dostępnych obrazków na tło podczas nauki słówek

Ignoruj wielkość liter przy wpisywaniu odpowiedzi z klawiatury - umożliwia włączenie ignorowania wielkości liter podczas wpisywania odpowiedzi z klawiatury podczas nauki słówek
Ignoruj przedimki/rodzajniki/etc. (np. to, the, an) - umożliwia włączenie ignorowania przedimków podczas wpisywania odpowiedzi z klawiatury podczas nauki słówek
Włącz głos lektora podczas kursu - umożliwia włączenie lub wyłączenie możliwości odtwarzania wymowy podczas nauki słówek

Kasowanie stanu nauki - umożliwia skasowanie postępu nauki kursu dla aktualnie wybranego języka i zaznaczonego tematu (po kliknięciu w 'kliknij tutaj' wyświetlone zostanie potwierdzenie)

Aby wejść na stronę ustawień wybierz Start | Ustawienia nauki słówek z górnego menu lub kliknij tutaj.
file Powrót do spisu treści


REJESTRACJA

LOGOWANIE

Użytkowników: 34529  
Nowych kont: 0

On-line: 219 (kont: 0)


 
Sklep z e-bookami językowymi  


Serwis korzysta z technologii:
intuiLEARN