Nauka języków obcych online

Centrum Pomocy LangEffect:

Centrum Pomocy >> Rodzaje ćwiczeń videokursunote Videolekcje składają się z różnych rodzajów ćwiczeń. Oto one:

Wybór jednej odpowiedzi - należy wybrać jedną poprawną odpowiedź (zazwyczaj dotyczy ona tematu obejrzanego wcześniej filmu)

Wybór odpowiedzi (A/B/C) - należy do każdego zdania wybrać jedną poprawną odpowiedź - A, B lub C

Prawda czy fałsz - każdemu zdaniu należy przyporządkować prawdę lub fałsz, klikając na znajdujące się pod zdaniami przyciski TRUE lub FALSE; każde zdanie może mieć tylko jeden prawidłowy stan

Dopasowywanie - należy dopasować elementy po lewej stronie do elementów po prawej stronie (np. angielskie słowa po lewej tłumaczeniom po prawej). W tym celu należy przeciągać myszką elementy po lewej stronie w górę lub dół, aż do momentu uzyskania prawidłowego stanu

Wypełnianie - należy przy pomocy klawiatury wypełnić puste pola

Dyktando - przy pomocy przycisku 'Play' przy każdym zdaniu należy odsłuchać wymowy, a następnie wpisać to, co się usłyszało; jedno pole = jeden wyraz

Układanie zdań - z rozsypanki wyrazowej należy ułożyć poprawne zdania, klikając w odpowiedniej kolejności na poszczególnych członach; po kliknięciu na dole pojawi się kolejna część zdania. Można kasować już wpisane części zdania lub całe zdanie przy pomocy czerwonego przycisku 'strzałki w lewo'.

Po każdym ekranie, na którym znajduje się przycisk 'Oceń' należy najpierw go nacisnąć, celem zapisania danych o ćwiczeniu i uzyskania jego oceny

Aby przejść do videokursu, z górnego menu wybierz Videokurs | Przejdź do videokursu.
file Powrót do spisu treści


REJESTRACJA

LOGOWANIE

Użytkowników: 34529  
Nowych kont: 0

On-line: 242 (kont: 0)


 
Sklep z e-bookami językowymi  


Serwis korzysta z technologii:
intuiLEARN