Nauka języków obcych online

Lista zwycięzców (wyłonionych dnia: 2016-05-23)

Listę zwycięzców ogłaszamy w każdy poniedziałek o godzinie 15:00.


1. 30 DNI DARMOWEGO ABONAMENTU otrzymuje:

s juliax - 30 dni na angielski, niemiecki, hiszpański


2. PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU otrzymują:

s juliax - na angielski o 30 dni, niemiecki o 30 dni, hiszpański o 30 dni
s marysiaczka - na niemiecki o 180 dni
s ormandia - na angielski o 180 dni


Zwycięzcom gratulujemy! Każdy z nich otrzymał również e-mail informujący o wygranej.
Kolejni zwycięzcy zostaną ogłoszeni wkrótce!


Podwójny Konkurs LangEffect

KONKURS 1: 'MIESIĄC DARMOWEGO ABONAMENTU'

Przeznaczony dla nowo-zarejestrowanych użytkowników LangEffect.

Co 7 dni jeden z nich otrzyma 30-dniowy abonament na wszystkie języki.

ZAREJESTRUJ SIĘ

KONKURS 2: 'PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU'

Przeznaczony dla użytkowników LangEffect posiadających wykupiony aktywny abonament.

Co 7 dni abonament trzech użytkowników wybranych w konkursie zostaje wydłużony razy 2 (o liczbę pozostałych dni ich abonamentów, maksymalnie o 180 dni)

Np. użytkownik, który wykupił abonament na angielski oraz niemiecki i zostało mu jeszcze 200 dni do końca, jeśli zostanie wybrany otrzyma dodatkowe 180 dni abonamentu z obu języków!


Regulamin konkursu

Firma intuiLINE s.c. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kacza 17), zwana dalej Organizatorem, organizuje konkurs promocyjny "Podwójny Konkurs LangEffect", zwany dalej Konkursem. Uczestnik Konkursu to osoba, biorąca w nim udział. Uczestnikiem Konkursu staje się automatycznie każda osoba zarejestrowana w serwisie LangEffect.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2006 roku i trwa do odwołania przez Organizatora. Poszczególne edycje Konkursu będą rozwiązywane w cyklu 7-dniowym, począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu. Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się niezwłocznie po wyborze na stronie Konkursu w serwisie LangEffect. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej LangEffect. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu dowolnego Uczestnika bez podania przyczyny. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub zamiany na inną o podobnej wartości, ani do odsprzedania nagrody osobom trzecim.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.REJESTRACJA

LOGOWANIE

Użytkowników: 34529  
Nowych kont: 0

On-line: 1571 (kont: 0)


 

TOP 5 Kurs słówek

Twój wygląd
Twój wygląd zewnęt...
Twoje ubranie
Przybory toaletowe
Moda


 
Sklep z e-bookami językowymi  

 

Ankieta

 
Jak oceniasz swoją znajomość języka angielskiego?

 Serwis korzysta z technologii:
intuiLEARN